0 votes
What size is Olivia Newton John?

1 Answer

0 votes
5′ 6″
...