0 votes
Who is Rita Ora's father?

1 Answer

0 votes
Besnik Sahat├žiu
...